Moskog's hjemmecider:

HOVEDSIDEN  TVHYTTA  GALLERI  ELGJAKT  NEVERDAL  FJELL  LUDWIG  ÅRSTIDENE  AURORA  SIKRINGSRADIOEN  GJESTEBOK  MOSKOG

Tømmerloppet Fjernsynsomformer    


Nyttårskvelden 1980-81 med senderantenner i furutrærne


Avisutklipp i forbindelse med nedrigging av utstyret, se nederst på siden for resten av artikkelen!
Tidlig på 1980-tallet var den nye tid kommet til Stordalen. En ny fjernsynssender ble satt opp på By-fjellet.
Før dette var en helt avhengig av de private tv-omformerne for i det hele tatt å få sett TV i de sentrale delene av dalen.
Den gang var det ikke noe som het satellitt-fjernsyn og det var kun bare èn fjernsynskanal: NRK.

TV-signalene kom fra Vassfjellet i Melhus, sør for Trondheim. Det ble sendt på kanal 2, som nådde ganske langt utover landet.
Det ble tidlig på sekstitallet eksperimentert med reflektorer på Rømmesfjellet for å lede signalene ned mot dalen. Senere ble en mottagerstasjon satt opp på østre Moheia.
Denne ble så flyttet til vestre del av heia.

Januar 1979 begynte hovedsenderen på Kopparen i Bjugn sine sendinger. Signalene ble da såpass kraftig at en trengte ikke være så høyt til fjells for å få inn signalene.

 


TV-hytta rundt 1980

Interiørbilde fra hytta.

Omformeren ble da flytta fra Moheia og ned til Mofjellet, like ovenfor Moan. Dette var også litt mer praktisk da det letta muligheten for raskt å komme til for å drive service på utstyret.
Utstyret ble til å begynne med plassert i en jernkasse i snøen under en enerbusk. Senere ble det gravd en ny plass under et furutre.  Men dette var litt håpløst, så det ble snart forespurt om noen hadde et hus å avse. Ei lita dukkestue ble så fått tak i på Gilde og frakta opp til Mofjellet, like ved Tømmerloppet.


Sendermasta ute på berget
Dukkestua ble isolert, fiksa opp og gjort om til tv-hytte. Det ble installert strøm, 24V ble frakta opp lia gjennom kabler fra et gårdsbruk like nedenfor. Nok til å lade batteriene.

Nå begynte en tid med ganske bra tv forhold nede i dalen, men også perioder med problemer og frustrasjoner for de som skulle drive omformeren.
20. august 1979 kommer et kraftig tordenvær som slår ut omformeren. Omfattende reparasjoner på utstyret må til før senderen kommer i gang igjen. 5 dager senere blir en ekstra stol bygd for å gjøre det litt mer komfortabelt inne i hytta.  
Tv-bildet var hele tiden hefta av en litt for tydelig refleks. Denne kom fra fjellsiden i Rømmesfjellet og var meget vanskelig å bli kvitt. Mye tid gikk med til å prøve mottagerantennene på nye plasser for å minske refleksen. 8. september ´79 ble en ny strømkabel lagt oppover Tømmerloppet, under mosen og skjult under veibanen på skogsbilvegen som gikk like ved. 


Noen ganger kunne det være strabasiøst nok å finne beste utgangspunkt for mottagerantennen
Ved et uhell ble det sendt 220V opp lia i stedet for de 50V som skulle til for å lade batteriene. Dette resulterte i flere dager med avbrudd  og redusert effekt på senderen.
I toppen av senderantennen, ca 2 m over hyttetaket ble det montert ei lyspære som sendte ut et lite rødt lys etter mørkets frembrudd. Ny jording for lynavledinga ble gravd ned i myra fra hytta, ny hovedbryter ble satt opp og endel oppfiksing inne i hytta ble utført.
10. november 1979 ble en ny forsterker satt i drift, dette virka positivt på signalene som ble tatt i mot på Rømma, men endel forstyrrelser ble registrert hos de som var nærmest. Feilen skyltes trolig at ei av senderantennene ikke var i fase med den andre.
Den 28. mars 1980 blir 12" tv'n midlertidig tatt ned fra tv-hytta på grunn av ei ulykke i Nordsjøen.
Lørdag 19. april 1980 blir det utført eksperimenter med vertikal polarisering av senderantennene.
Sånn går dagan, det blir ganske mange turer etter hvert for å vedlikeholde og å reparere utstyret.

Men torsdag 18. februar 1982 blir den siste dagen omformeren er i drift. To dager senere blir dette skrevet i loggboka:

 


Asbjørn med testutstyr ute i felten
Ja nå har storsenderen på
Byfjellet overtatt og Moheia
TV-sender blir lagt ned. Det
er en sorgens tid fordi
Moheia var til slutt på
sitt beste. Den fireetasjes
senderantennen som ble igangsatt
i julen 1980 har fungert strålende
hele siste året til nå!